Otázky a odpovědi

Je omezena hmotnost?
Ne, ale konstrukce je omezena počtem dílů stavebnice.

Lze kombinovat díly z EV3 a NXT?
Ne, celý robot musí být ze stavebnice EV3 nebo NXT.

Na fotografiích není uzavřený okruh. Jak se pojedou dva okruhy?
Okruh se může doplnit a může být i varianta, že se robot na konci dráhy otočí a pojede zpátky jako druhý okruh.

Kdy bude postavena dráha?
Dráha se sestaví před závodem a pro každé kolo se změní.